Tento blog slúží len pre retro zábavu,nepropaguje žiadný politický systém.
príbuzný blog:
http://socikstyle.blogspot.com/

štvrtok 26. mája 2011

KRKONOŠSKÉ HOTELYNázov Krkonoše pochádza od názvu hôr,ktorým sa v dávných dobách hovorilo Mrakonoše-hory ktoré niesli mraky,z toho neskôr vznikol názov pre tieto české hory.

Cestovný ruch má v Krkonošiach dlhoročnú tradíciu.
Niektoré búdy slúžiace na poľnohospodárské účely boli v už v polovici 19 storočia upravované na hostinské domy.
Od 30 rokov 20 storočia sa už stavali objekty určené len pre návštevníkov hôr.
V roku 1963 vznikol podnik Interhotel Krkonoše,dovtedy Krkonošské hotely.
Tento podnik vlastnil väčšinu hotelov a zariadení v Krkonošiach v období socializmu.
V dobe vzniku mal podnik 6812 reštauračných miest a 2812 lôžok.
Asi 30% materiálnej a technickej základne mal podnik ešte z minulého storočia,niekde chýbalo i základné technické vybavenie.O modernizáciu stavu sa vtedy postarali:Čedok,východočeský krajský národný  a okresný výbor.
V roku 1981 mal podnik 1156 zamestnancov a mal 7072 reštauračných miest a 2311 stálých lôžok.
S modernizáciou prišlo aj ku zvýšeniu štandartu hotelov,chát a ubytovní.
V roku 1963 nebol v kategórii A+ žiadný hotel v roku 1981 to bolo 5 hotelov.
V kategórii B+bolo v roku 1963 14 hotelov,v roku 1981 to bolo 21 hotelov.
V kategórii B v roku 1963 to bolo 8 hotelov a v roku 1981-20 hotelov.
V kategórii C bolo v roku 1963 28 hotelov a v roku 1981 to bolo 23 hotelov.
Ubytovní bolo v roku 1963-50 a v roku 1981 už ich bolo len 31.
Stravovacích stredisiek I.cenovej skupiny bolo v roku 1963-11 a v roku 1981 len 4.
II.cenovej skupine to bolo v roku 1963-31 a v 1981 roku to bolo 48.
III.cenovej skupine v roku 1963-55 a v roku 1981 len 44.
IV. cenová skupina-1963-3,1981-4.
Najväčšími a rozhodujúcimi investíciami v krkonošiach boli výstavby zariadení ako:
Krkonošská chalupa,Myslivna,Labužník v Špindlerovom Mlyne,Sklářská chalupa v Harrachove,Kovárna v Peci pod Snežkou,Lesanka v Jánskych lázních,Horská chalupa Strážné a Dřevařská chalupa na Benecku.Ďalej to boli hotely:Labská bouda,Montana a Horizont.
Za 10 rokov bolo vložené do výstavby rekreačných zariadení 146 000 000Kčs z  investičných prostriedkov a 82 000 000 Kčs s prevádzkových prostriedkov.

HOTEL HORIZONT

Bol otvorený v roku 1978.Stál necelých 40 000 000 Kčs.                                                           Štýlová reštaurácia Kovárna


                                             Hotel Horizont-Pec pod Sněžkou,koniec 80 rokov.


                                                           Interiér Horizontu v roku 1987.


                                                       HOTEL MONTANA

                   Bol pre verejnosť otvorený v roku 1969.Mal 69 izieb a 120 lôžok a 69 prístelok.
                                                 Hotel Montana-Špindleruv mlýn,60 roky.                                                             Hotel Montana,70 roky

                                                     Hotel Montana,zábery z roku 1974.

                                               Tento záber pochádza z rokov 1981-82

                              HOTEL LABSKÁ BOUDA


                                                             Interiér Labskej boudy,70 roky

Reštaurácia Rokytka-Rokytnice nad Jizerou


Otvorená bola na konci roku 1973.
Táto samoobslužná jedáleň bola v Krkonošiach prvou svojho druhu.
Mala niekoľko liniek na výdaj jedál a samostatný výčap s teplými a studenými nápojmi.
Pre info zákazníkov boli použité svetelné piktogramy.
Podnik mal 110 miest u stolu.Bola zaradená do II.cenovej skupiny,bez obsluhy s 10% prirážkou.
Súčasťou reštaurácie bol aj snack bar so 17 miestami u baru a 10 miestami u stolu.
Zamestnanci mali ubytovanie v 1 poschodí.
Objekt vybudoval OSP Svitavy za 5 995 000 Kčs.Autor návrhu Ing.arch. Siegl zo Sportprojektu Praha.K typickému ubytovaniu v Krkonošiach,ako som už spomínala patrili už od 19 storočia ubytovania v takzvaných boudách-chatách,ktr. v Krkonošiach bolo veľké množstvo.
Najbližšia téma bude venovaná týmto zariadeniam,interiérom v období socializmu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára