Tento blog slúží len pre retro zábavu,nepropaguje žiadný politický systém.
príbuzný blog:
http://socikstyle.blogspot.com/

streda 18. júna 2014

VIZUÁLNE UMENIE V PRIESTORE ,ČSSR

Umelecké diela v priestoroch nemocnice NOVÉ ZÁMKY

Dezider Castiglione

(* 1924, Hlohovec, † 2005, Bratislava) akademický maliar
Študoval na Oddelení výtvarnej výchovy pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u J. Mudrocha, E. Lehotského a G. Mallého, neskôr na Prírodovedeckej fakulte a na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako asistent profesora Jána Mudrocha na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Sústredil sa na monumentálnu tvorbu v architektúre. Ako prvý na Slovensku skúšal sklobetónovú techniku, medzi prvými uplatnil aj sklenú mozaiku. Venoval sa tiež maľbe, kresbe a grafike. Pre jeho tvorbu je charakteristická konštruktívna, tektonická (uzavretá) skladba kompozícií a cit pre farbu ako poetizujúci prvok.
Zdroj:
Kolektív: Encyklopédia Slovenska. I. zv. A-D. Veda, Bratislava, 1976.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dezider_Castiglione
http://artoteka.sk/bu5.html

Zdravá rodina (1980)

kamenná mozaika
mozaika sa nachádza na priečelí nemocnice, vpravo od hlavného vchodu   

Ľudmila Cvengrošová

(* 1937, Radošina) akademická sochárka
Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelení reliéfneho sochárstva u prof. J. Kulicha a R. Pribiša. Je autorkou plastík zo slovenskej národnej histórie. Popri monumentálnych realizáciách sa venuje komornej plastike, medailérskej a keramickej tvorbe. Jej dielom prestupuje záujem o človeka v každodenných ľudských situáciách. Žije v Bratislave.

Mier mláďatám zeme (1983)

materiál: epoxyd
plastika je umiestnená pred hlavným vchodom do nemocnice   

Siesta (1981)

materiál: ružbažský vápenec
plastika sa nachádza v átriu nemocnice   

Ivan Vychlopen

(* 1941, Nové Mesto nad Váhom, † 1998, Bratislava) akademický maliar
Absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. P. Matejka, L. Čemický), kde po skončení štúdia pôsobil ako odborný asistent, neskôr docent. Tvoril v oblasti monumentálnych realizácií pre architektúru, textil, komornú maľbu a ilustráciu s bohatou tvarovou symbolikou. V osemdesiatych rokoch bol členom predsedníctva Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Žil v Bratislave.

Klasická vitráž (1981)

nachádza sa vo vestibule monobloku v priestoroch cukrárne   

Detský svet flóry a fauny I (1982)

glazovaná keramika
je umiestnená v čakárni pred vstupom na pediatrickú kliniku  

Detský svet flóry a fauny II (1982)

glazovaná keramika
nachádza sa v budove pediatrickej kliniky, na chodbe vedúcej k detským ambulanciám   

Vodný svet (1982)

glazovaná keramika
je umiestnená v budove pediatrickej kliniky, v čakárni gynekologickej ambulancie   

Richard Langer

akademický maliar

Kompozícia z farebnej glazovanej reliéfnej keramiky (1982)

je umiestnená v priestoroch oddelenia fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (prízemie monobloku - východný trakt )

Rudolf Moško

(* 1926, Dobrá pri Trenčíne) akademický maliar
Študoval na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave u profesorov Jána Mudrocha, Gustáva Mallého a Dezidera Millyho. Prvé olejomaľby boli inšpirované rázovitosťou slovenského vidieka. Neskôr sa priklonil ku konštruktivisticko-kinetickému prejavu. Popri voľnej maľbe a kresbe sa systematicky zaoberá aj tvorbou pre architektúru. Žije a tvorí v Trenčíne.

Deliaca drevená stena (1982)

nachádza sa vo vestibule budovy riaditeľstva

Juraj Gavula

(* 1942, Vyšné Čabiny) akademický sochár
Juraj Gavula vyštudoval sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení (F. Štefunko, V. Cigler). Čoskoro sa však priklonil k iným materiálom smerom k monumentálnejším polohám sochárskej tvorby. Jeho výtvarný jazyk je minimalistický. V tvorbe využíva kameň, drevo, kov a sklo.

Fontána (1980)

materiál: travertín
umiestnená vo vestibule na prízemí monobloku   

Lýdia Jergušová-Vydarená

(* 1940, Banská Bystrica) výtvarníčka, grafička
Študovala na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1968-1989 pracovala ako výtvarníčka monumentálnej tvorby v architektúre, neskôr pôsobila ako pedagogička na Katedre výtvarných disciplín Fakulte architektúry, Akadémii umení v Banskej Bystrici a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde bola habilitovaná na docentku a zastávala funkciu prorektorky. Venuje sa kresbe, ručne tkanej tapisérii, monumentálnej maľbe a grafike.

Kamenná mozaika (1981) - fragment

nachádza sa vo vestibule na prízemí monobloku

Kamenná mozaika

nachádza sa v priestoroch nemocničnej jedálne pre zamestnancov 
autor: nspnz Nové Zámky