Tento blog slúží len pre retro zábavu,nepropaguje žiadný politický systém.
príbuzný blog:
http://socikstyle.blogspot.com/

štvrtok 10. novembra 2011

REŠTAURÁCIA MOSKVA,PRAHA


V roku 1959 bola zrekonštruovaná budova v Prahe v ulici Na Příkopě,dostala novú závesnú fasádu a bola tu zriadená reštaurácia Moskva,kde varili ruské jedlá ako šašliky,Boršč,pelmene atď.
Okrem toho v suteréne vznikla vináreň a na prízemí samoobslužná reštaurácia,teda bufetová jedáleň,kde sa nepodávali len ruské jedlá....Na druhom poschodí ešte vznikli salónky,kde sa mohli konať rôzne oslavy a zasadania.

V roku 1959 sa vypracoval rekonštrukčný projekt ,ktr. bol neskôr upravovaný,pretože sa v ňom nachádzali veci,ktr. nebolo možné uskutočniť,ako napr. vchod pre zásobovanie smerom na Ovocný trh.
Naopak,oproti pôvodnému návrhu sa podarilo presadiť,aby bola odbúraná uličná prístavba na vytvorenie novej fasády.
V 1 a 2 poschodí sídlili kancelárie ČSAV,ktr. boli vysťahované,ale zameriavanie prebiehalo ešte v plne obsadenej budove.
Budova bola postavená v 30 rokoch,kedy kancelárie boli vo vyšších poschodiach,v 1 posch. bola kaviareň  v prízemí boli obchody a v suteréne bol nočný tanečný podnik.Behom okupácie bola zrušená kaviareň i nočný podnik v suteréne a zlikvidovali aj kuchyne a reštauračné príslušenstvo.

Autorom projektu bol Jiří Kadeřábek,autormi interiérov boli Karel Firbas,ten mal na starosti 1 a 2 poschodie a František Trmač mal na starosti prízemie a suterén.
Konzultácie pre vnútorné zariadenie poskytol ÚBOK.
V suteréne bola zabudovaná vináreň,samoobslužná reštaurácia na prízemí,hlavná reštaurácia na 1 posch. a salónky boli umiestnené na 2 posch.V zadnej polovici prízemia bola postavená kuchyňa,mala 2 expedície a to jednu pre samoobsluhu a druhú pre prevádzku ostatných poschodí,kde boli len prípravne.Vináreň mala samostatnú minutkovú kuchyňu.
Všetky prevádzky boli spojené so schodišťom,ktr. zasahovalo až do skladových priestorov v 2 suterénu a odsun a prísun do budovy zaisťovali 2 chodníkové výťahy.
Pre každé poschodie bola zvlášť vzduchotechnika,no pre nedostatok miesta tu nebola urobená klimatizácia.
Celkovo sa upravoval priestor o celkovej ploche 14 000m3 s nákladom 7 000 000Kčs.
Na stavbe pracovalo 180 pracovníkov a trvalo to 4 mesiace.
Závesnú fasádu navrhol Jiří Mládek a vyrobilo Napako,detailné riešenia- arch. Linhart.
Výtvarne spolupracovali na interiéroch:

B.Hejlek,J.Štibych,O.Petroš,R.Pípal,J.Klempíř,J.Bartošová,K.Kronych,Z.Feyfar
J.Balcar,I.Muller a J.Klimeš.

Interiéry samoobslužnej reštaurácie na prízemí v Bruselskom štýleOzdobná mreža od Ota Petroša v samoobslužnej reštaurácii
Pôdorys prízemiaDetaily kresiel a stolu v samoobslužnej reštauráciiVináreň a plastické sklo od Karla Štibycha a Benjamina Hejlka

Interiér reštaurácie s panelom z farebného skleneného laminátu od Jany Bartošovej a Karla Kronycha


Pôdorys 1 poschodiaSalóniky-interiéryFoyer so šatňou pred salónikmi

Pôdorys 2.poschodia